divendres, 9 de maig de 2008

Expressions col·loquials i renecs (Cap. 5.4)

 • Xerroteig de pardal
 • Per menut
 • A què cap treia?
 • Rècula espillada
 • La senyoralla
 • Xafarderies
 • Escaldada pel reprotxe
 • Nu de pèl a pèl
 • Marcolfa estràbica
 • Meuca
 • Fins al moll dels ossos
 • Casa de barrets
 • Les menjaciris
 • Assaonà el bancal
 • Finestrejava
 • D'amagot
 • Encastellada en el casal
 • Anar a raure
 • El carca
 • Rebre una carada furibunda
 • Els pollosos
 • A genollons
 • Fer mans i mànigues
 • Xusma