dimecres, 12 de març de 2008

Recursos literaris (Cap. 5.3)

"Un cop de cerç carregat de terra i brossa, emblanquinà les endolades enfront de les vidrieres del Cafè del Moll."

"El Nelson arrufà el nas i amollà un rosari de renecs dels més gruixuts del seu repertori, no massa extens però sí prou contundent per posar els pèls de punta al pixatinters."

"...el jovent va esbandir la mort al compàs dels boleros interpretats per l'orquestra fundada pel difunt."

"...i de seguida, el Verge del Carme, a favor d'un vent sostingut, s'endinsà en la nit fumorosa, esgaiant la celístia pintada a la pell de l'Ebre."

"..la fosca embolcallava la nau. Només sentien el lliscar de l'aigua pels flancs del llaüt, el soroll dels unglots del matxo pel camí de sirga, la fregadissa de la saula a les branques d'alguna mata.."

"El llaüt solcava l'aigua lenta de la plana, endevinada en la foscúria del murmuri que feia en esgaiar-se contra la roda de proa."

"Un soroll metal·lic, probablement d'una arma, sonà entre el xipolleig esmorteït dels rems."

"Un besllum de lluna filtrat de sobte pels núvols, li va permetre distingir el guerriller remenant el que li semblà un sarró. Va sentir una fregadissa, la flama d'un llumí trencà la fosca. A la primeria, la claror rogenca va enluernar-lo i espesseí més la negror de la figura. La flameta es va enlairar fins la punta d'un cigarret, el llumí es mantingué al nivell del rostre més estona de la necessària i Nelson va adonar-se, mentre se li feia un nus a les entranyes, que des del joc de llum i ombra d'aquella fesomia el miraven els ulls de Salvador Riells."

"La flama va traçar un arc roig i va morir a la negror de l'aigua."

"Semblava un sobre. Nelson se'l va amagar sota la boina sense deixar d'escodrinyar la taca fosca en què s'havia convertit la cara del Salvador."

"El gas letal tallà els fils tremolosos d'una altra memòria que ordia desesperadament velles imatges de temps feliços a la vora de l'Ebre."