dilluns, 14 de gener de 2008

Expressions col·loquials i renecs (Cap. 3.2)

 • Hauria clavat una pinya
 • Hauria caigut com un sac
 • Corria com una bala
 • Què fots aquí?
 • Fila!
 • Què feia en aquell vesper
 • Gata maula
 • Escarramada
 • Un home fet i dret
 • L'espellotava en viu
 • Barjaula
 • El jaç del pecat
 • Tot déu
 • Tot passava pel sedàs d'una crítica demolidora
 • Un pèl de veritat
 • Valquíries formidables
 • Japoneses de porcellana
 • Fins al moll de l'os
 • Aclucar l'ull
 • Fer l'ullet
 • Per acabar-ho d'adobar
 • Heretge del diable
 • Es veia d'una hora lluny
 • A mig pastar
 • Treure'n l'aigua clara
 • Capçot
 • Més clar que l'aigua
 • Els de la seva corda
 • Ficar-se amb ell
 • Sense badar boca
 • Les anguiles se t'han menjat la llengua
 • Poca-solta
 • Aquell pollós
 • La maçolada
 • Es posà a festejar
 • Tocat de l'ala
 • No escalfava el llit de la Salleres
 • Sense pensar-s'ho dues vegades
 • Pareixia una boca de carrabina
 • Dient pestes
 • De boca terrosa
 • A força d'anys
 • Aquella saó l'amarà de cap a peus
 • Mirava bocabadat
 • Xerrera
 • Pirata del dimoni
 • Ha fotut el camp