diumenge, 27 de gener de 2008

Tankas

Fotografies
arrugades, grogoses,
que rememoren
moments perduts per sempre
que el nostre cor enyora.

aaaaaaaaaaaaaaaCalor implacable
aaaaaaaaaaaaaaano bufa un alè d'aire.
aaaaaaaaaaaaaaaEl matxo sirga;
aaaaaaaaaaaaaaaper la ribera dreta
aaaaaaaaaaaaaaaremunta el llaüt l'Ebre.

Júlia Quintana
s'acomiada de Nelson
i el cor li trenca.
Sentiments purs que brollen
i l'amaren per sempre.

aaaaaaaaaaaaaaaSants, santes, verges,
aaaaaaaaaaaaaaapetits dimonis i àngels,
aaaaaaaaaaaaaaallençats a l'Ebre.
aaaaaaaaaaaaaaaFusta policromada
aaaaaaaaaaaaaaaque l'aigua podriria.